AI-assisteret kampagne hos Ferdinand Kontorhotel

Kunde:

Ferdinand Kontorhotel

Opgave:

  • PR
  • Strategi
  • Digital storytelling

Opgaven

I starten af 2023 åbnede det luksuriøse kontorhotel, Ferdinand, på Rahbeks Allé i Frederiksberg. For at tiltrække nye lejere til det full service kontorhotel på 3.500 m2 igangsatte Help en digital kampagne med blandt andet videoindhold på LinkedIn, som samtidig fungerede som en test af, hvordan kunstig intelligens kan assistere i strategi og kampagneplanlægning.

Eksekvering

Ud fra prædefinerede kernebudskaber, målgrupper og målsætninger anvendte Help ChatGPT til at skabe rammerne for kampagnen. ChatGPT genererede en række relevante indholdstyper, formater og tekster, som Help redigerede.

Kampagnen bestod af i alt 10 stykker indhold, som både kørte organisk og sponsoreret på LinkedIn målrettet den mest relevante målgruppe. Help stod for selve planlægningen og udrulningen af kampagnen samt agerede redaktør på alt indhold genereret af ChatGPT. Derudover producerede Help alle visuelle elementer, inkl. billedredigering af eksisterende billedmateriale samt planlægning og eksekvering af to videoer med Ferdinand Kontorhotels bestyrer og en nuværende lejer.

Ferdinand Kontorhotel opnåede stor eksponering gennem kampagnen og oplevede en stigning i henvendelser fra interesserede lejere. For Help står kampagnen som et godt eksempel på, hvordan man kan anvende AI i kampagneplanlægning, men understreger også vigtigheden af redaktørens rolle. Derudover viser kampagnen, at visuelle elementer som videoformatet med fængende tekster er en god måde at skabe større opmærksomhed og komme ud med sine budskaber.

Resultater

  • 2 videoer som hovedindhold
  • 8 billedkarruseller, infografikker og animationer
  • + 75.500 eksponeringer (organisk og sponsoreret)
  • + 540 besøgende på website (sponsoreret)
  • + 2.200 sociale interaktioner (organisk og sponsoreret)